Programme of Armenian Studies

Home » Yoğunlaştırılmış Batı Ermenicesi Yaz Kursları 2019

Yoğunlaştırılmış Batı Ermenicesi Yaz Kursları 2019

Elementary class in front of Genocide Memorial in Budapest

Ermeni Çalışmaları Programı’nın Batı Ermenicesi yoğunlaştırılmış yaz kursunun altıncısı 2019’da Budapeşte’de gerçekleşti. Kurs kapsamında verilen başlangıç ve orta seviyenin yanı sıra ilk defa olarak 2017’de yürütülen ileri seviye Ermenice sınıfı bir kez daha açıldı. 3 Haziran-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen kurslara ileri seviye derslerle başlanarak Temmuz ve Ağustos aylarında sırasıyla başlangıç ve orta seviye gruplarla devam edildi. Kayıtlı yirmi iki öğrencinin (bir öğrencinin kursu yarıda bırakması sebebiyle bu sayı yirmi bire düştü) on dördü Ermeni kökenliydi.

Dersler hafta içi her gün, günde beş buçuk saat olarak hazırlanmıştı. Başlangıç seviyesi dersinde Ermenice alfabe, Batı Ermenicesi yazım kuralları, temel zamanlar, fiil ve isim çekimleri öğretildi. Bu derslere Kanada, Meksika, Yunanistan, Hollanda, Macaristan, ABD ve Rusya’dan (başlangıç dersleri için ilk kez) on üç; Polonya’dan iki ve Türkiye’den üç öğrenci katıldı. Ne yazık ki, aramıza ilk kez katılan Budapeşteli bir öğrencimiz kursu yarıda bırakmak durumunda kaldı.

Elementary class in cafe in Vienna

Orta seviye sınıfının müfredatında geçmiş zaman ve Batı Ermenicesinin daha ayrıntılı bir incelemesi yer aldı. Dr. Moskofian öğrencilerin dili kültürel özellikleriyle öğrenebilmeleri için çeşitli interaktif uygulamalara başvurdu. Örneğin, seviyesi ne olursa olsun her sınıfta Ermenice folk ve pop müzik parçaları kullanıldı. Orta ve ileri seviye sınıflarda kısa komedi türünde bir dizi video seyrettirildi ve bu sayede öğrencilere başka şekilde ulaşamayacakları ifade biçimleri ve sözcükleri öğrenmeleri amaçlandı. Buna ek olarak derslerde her hafta Batı Ermenice bir film gösterildi ve öğrencilere her hafta bir kısa öykü ile sözcük listeleri sunuldu. Tüm bu ders materyalleri dosyalar halinde hazırlanarak her hafta başında öğrencilere ulaştırıldı. Orta Ermenice sınıfında Meksika, ABD, Türkiye ve Polonya’dan yedi öğrenci bulunmaktaydı. Bu seviyedeki üç öğrenci başlangıç seviyesi Ermenice sınıfından gelmişti (bu öğrencilerden biri belli ölçüde Batı Ermenicesi bilgisine sahip olduğu gerekçesiyle başlangıç sınıfının yarısını tamamlamakla yetinmişti).

İkinci kez açılmış olan ileri seviye sınıfında üç öğrenci vardı. Bunların ikisi önceki yıllarda kursumuza katılım göstermişlerdi. Öğrencilerin seviyeleri ve daha önceki birikimleri göz önünde bulundurularak ders kitabının yerine orta seviye bilgi birikimini de kapsayan, titizlikle hazırlanmış özel bir program kullanıldı. Bu kapsamda geçmiş zamanın farklı türleri gibi yeni gramer konuları işlendi ve Ermeni basınından farklı konularda (kültür, politika, toplum vd.) makaleler, Taniel Varujan ve Misak Medzarents gibi yazarların eserleri ve zengin bir görsel içerik kullanıldı. Bu sınıfa toplamda üç Batı Ermenicesi film gösterildi. Derslerin son haftasında öğrenciler Batı Ermeni Edebiyatından okumalar yaptılar. Katılımcılar İngiltere, Fransa ve İsviçre’den gelmişlerdi.

2019 ders formatında bazı değişikliklerin yaşandığı bir yıl oldu. Derslerin son haftasında Sayın Sosi Soussanian ek hoca olarak derslere katıldı. Öğrenciler her gün yarım saat-kırk beş dakika kadar Batı Ermenicesiyle konuşma pratiklerini Sosi Soussanian ile  geliştirme ve dili kendi öğretmenleri dışında başka birinden duyma imkanı buldu. Buna ek olarak son haftanın gündelik programı on beş dakika uzatılarak geçtiğimiz yıllardan farklı olmak üzere Cuma günü de bu haftanın eğitim programına dahil edildi.

Elementary class giving presentation

Öğrencilerin ayrıca Budapeşte’deki Ermeni Soykırımı anıtı, Ermeni müzesi ve kilisesi gibi Ermeni kültüründe önem teşkil eden yerleri görme şansları oldu. Bu kapsamda Viyana Mıkhitarist kompleksine günübirlik bir gezi düzenlenerek öğrencilerin buradaki manastırı, kütüphaneyi, müze ve kiliseyi de gezip görme fırsatı bulmaları sağlandı. Bunların yanı sıra, Pazar öğleden sonraları öğrencilerin öğretmenleriyle görüşüp çalışmaları ve konuşma pratiği için ek destek alma fırsatları oldu.

İkinci kez olarak Diyarbakırlı öğrencilerin programımıza katılımı sağlandı. Ermeni Çalışmaları Programı’nın Gomidas Enstitüsü ve Diyarbakır’daki yerel Ermeni cemaati ile ortaklaşa düzenlemiş oldukları proje kapsamında kurslarımıza Diyarbakırlı öğrencilerin davet edilmesi mümkün kılındı. Bu anlamda programımızda Diyarbakır’dan üç öğrenci ağırlamak bizim için büyük bir zevkti. Gelecekte de bunun gibi verimli iş birliklerinin gerçekleşmesini temenni etmekteyiz.

Advanced class in Mekhitarian Museum in Vienna

Ne yazık ki, iki senedir Budapeşte’de sürdürdüğümüz kursumuza bize ev sahipliği yapan kurumun beklentilerimizin altında bir performans sergilemesi ve önümüze çıkarılan gereksiz bürokratik engellerden ötürü son verdiğimizi üzüntüyle bildiririz. Gelecek yıldan itibaren yaz kursumuza daha yapıcı ilişkiler kurabileceğimiz bir ortama sahip olabileceğimizi düşündüğümüz Atina’da devam edeceğiz.

%d bloggers like this: