Programme of Armenian Studies

Lecture blog

Batı Ermenicesi Yoğunlaştırılmış Yaz Kursu 2018

       2018, Ermeni Ararştırmaları Programının “Batı Ermenicesi Yoğunlaştırılmış Yaz Kursu”, kuruluşundan bu yana geçen 5 yıllık sürede en fazla ilgiyi gören yıl oldu. Kurs, Ermeni Araştırmaları Programının, Pázmány Péter Katolik Üniversitesi ile geçen yıl kursların düzenlenmesi için işbirliği anlaşması imzalamasından bu yana ilk kez Budapeşte’de gerçekleşti.

        Budapeşte’nin Avrupa merkezindeki konumu, geçmişe oranla kursa olan ilginin artmasına neden oldu. 2018 Yaz kursuna başvuran 41 kişiden 24’ü kursa katılım gösterdi. Kurs, her zaman olduğu gibi Ermeni Araştırmaları Program müdürü Krikor Moskofian tarafından düzenlendi ve gerçekleştirildi.

       Program “Jesuits” binasında bir sınıf kiraladı ve bazı öğrencilerin güvenli bir şekilde konaklamasını sağladı. Üniversite ise, iki aylık dönemde diğer idari konularda da yardımcı oldu. Kurs, “Başlangıç” ve “Orta” olarak iki düzeyde gerçekleştirildi. Başlangıç” sınıfı Temmuz, “Orta”sınıfı ise Ağustos aylarında yapıldı. Başlangıç sınıfında toplam 15 öğrenci vardı, bunların 6’sı Macaristan, 4’ü Türkiye, 2’si ABD ve diğerleri de Bulgaristan, Almanya ve İsviçre’den gelen öğrencilerdi. Orta düzey sınıfında ise Türkiye’den 5, Fransa’dan 2, Arjantin ve ABD’den de birer öğrenci olmak üzere toplamda 9 öğrenci vardı. Toplam öğrencilerden dokuzu Ermeniydi. Kursa ilk kez olarak eski Ermeni yerleşim merkezlerinden olan Diyarbakır’dan iki  öğrenci de katıldı. ABD’den gelen bir öğrenci ise, hem Başlangıç  hem de Orta düzey kurslarını bitirdi. Öğrencilerimizden dördü, Programın kuruluş ve kursların 5. Yıldönümü dolayısıyla derslere misafir olarak katıldılar ve kendilerinden ücret alınmadı.

        Dersler, Pazartesi-Cuma arası günde 5 saat yapıldı (sınıfların daha büyük olmasından dolayı fazladan 15 er dakika eklendi) İlköğretim sınıfına Ermeni alfabesi, imla kuralları, temel zamanlar, fiil çekimleri ve isim çekimi öğretildi.

        Orta düzey sınıfında ise diğer fiil zamanları ve Batı Ermenicesinin farklı ayrıntıları üzerinde çalışıldı. Dr. Moskofian, öğrencilerin kültürel üretimler yoluyla dili öğrenmelerine yardımcı olmak için çeşitli etkileşimli yöntemler kullandı. Örneğin, her iki sınıf da Batı Ermenicesinde geleneksel ve popüler şarkılar dinlediler ve bir dizi komedi videolar izleyerek, gündelik yaşamda öğrenme fırsatını bulamayacakları ifadeleri ve kelimeleri öğrendiler.Bunlara ilaveten; Orta düzey öğrencilerine, Batı Ermenicenin mizahi tadını da alabilmeleri için Çarşamba günleri 3 film ve birtakım komedi videoları izletildi ve her hafta onlar için yararlı ifadeler içeren bir öykü  okundu. Tüm bunlar her hafta bir dosya şeklinde dağıtıldı.

       Orta sınıf öğrencilerine, Pazar günleri önceden belirlenmiş bir kafede Batı Ermenice sohbet gruplarına katılmaları sağlanarak konuşma dillerini deneyimleyip geliştirme fırsatı verildi. Orta düzeye özgü whatsapp gruplarında da  birçok konu tartışıdı, incelendi ve açıklandı.

        Berlin’de bulunan “Huşamadyan” Programı müdürü Dr: Vahe Taşçıyan da kurs döneminde Budapeşte’ye gelmişti.Bu vesileyle de kendisi Osmanlı İmparatorluğu Ermenileri hakkında bir konferans verdi. Ayrıca; Lorand Poosz, Macaristan ve Transilvanya’da Ermenilerin varlığı hakkında  bir konferans verdi. Her iki konferans da orta düzey sınıfı için öngörülmüştü.

       Kurslar boyunca birtakım çevre gezileri düzenlendi. İlk Cumartesi,her iki sınıf da Tuna kıyısındaki “Medz Yeğern-Büyük Felaket” anıtını ziyaret ettiler ve nehrin kıyısında bir gezinti yaptılar. İkinci Cumartesi, Budapeşte Ermeni Kilisesi ve Ermeni Müzesini ziyaret ettiler. Üçüncü Cumaretsi ise, günübirlik Viyana gezisi düzenlendi ve Mekhitarist Manastırı ziyaret edilerek buradaki müze, kilise ve kütüphane gezildi. Doktora tezlerini yazan bazı Orta Sınıf öğrencileri, buradaki kütüphanenin kaynaklarından yararlanma fırsatını buldular. Öğrenciler, Franz Werfel’in anıtının bulunduğu Schiller Parkı’ını da ziyaret ettiler. Gün, geleneksel bir “Viyana Kafe”sinde sona erdi.

        Her iki kursun da son gününde her öğrenci kendi seçtiği bir konuda Ermenice sunum yaptı. Her sınıf için de bir veda yemeği düzenlendi.

       Kentin coğrafi konumunun Batı ve Doğu Avrupa’dan gelen öğrenciler açısından uygun olmasından dolayı bu yıl dersler tekrar Budapeşte’de yapılacak. Aynı durum, her geçen yıl kurslara olan ilginin arttığı Türkiye için de geçerlidir. Ancak ders saatlerinde küçük değişiklikler yapılacaktır. Budapeşte’nin aşırı sıcak havası, derslerin hemen öğleden sonra yapılması için elverişli değildi. Bu bakımdan bu yıl dersler sabah erken  ve akşamüstü olmak üzere iki bölümde yapılacak.

 

Ermeni Araştırmaları Programı,”Gomidas Vakfı” ve özellikle Ara Sarafian’a manevi ve işlevsel desteğinden dolayı teşekkür eder.

Pazmany Peter Katolik Üniversitesine de Budapeşte’deki kurslara verdiği destek ve yardımlar için şükranlarımızı sunarız. Programa verdikleri destek için de; Dr: Balint Kovacs, Dr: Nora Degi, Kinga Fegyo, Zsuzsanna Angyal ve Dr: Sam Mohamad’a özel teşekkürlerimizi sunarız.

Son olarak da Ermeni Araştırmaları Programı olarak birkaç öğrencinin bursunu karşılayan ve ismini açıklamayan bağışçıya teşekkür ederiz.

Son dört yıldan beri kesintisiz desteğini sürdürerek bu çalışmanın da gerçekleşmesini sağlayan Calouste Gulbenkian Vakfı’n Ermeni Toplulukları Dairesine ise en derin takdirlerimizi sunarız.

Cours d’été intensifs en Arménien occidental 2018

Le cours d’été intensif du Programme d’Études Arméniennes en Arménien occidental a suscité le plus grand intérêt en 2018 depuis son inception il y a cinq ans. Le cours a eu lieu à Budapest pour la première fois depuis que le Programme d’Études Arméniennes a signé un accord de coopération avec l’Université catholique Pázmány Péter, ce qui a facilité l’organisation des cours l’année dernière. L’emplacement de Budapest au centre de l’Europe et l’abordabilité de la ville ont attiré un plus grand nombre d’étudiants qu’auparavant. En 2018, il y a eu 41 applications pour les cours d’été intensifs, auxquels finalement 24 personnes ont participé. Comme d’habitude, les cours ont été conçus et enseignés par Dr. Krikor Moskofian, fondateur et directeur du Programme d’Études Arméniennes.

 

Le Programme a loué une salle de classe dans le bâtiment des Jésuites et trouvé un logement pour certains étudiants à côté. L’Université a également offert son aide pour d’autres problèmes administratifs au cours de la période estivale de deux mois.

 

Le cours était divisé en deux classes: élémentaire et intermédiaire. La classe élémentaire a été enseignée en juillet et la classe intermédiaire en août. 15 élèves ont fréquenté l’élémentaire, dont six originaires de la Hongrie, quatre de la Turquie, deux de l’Amérique et un chaque de la Bulgarie, de l’Allemagne et de la Suisse. Neuf étudiants se sont inscrits à la classe intermédiaire: cinq de la Turquie, deux de la France et un chaque de l’Argentine et de l’Amérique. Parmi les étudiants des deux cours, neuf étaient d’origine arménienne. C’était aussi la première fois que le cours recevait des étudiants de l’Arménie historique, car deux étudiants dans la classe élémentaire venaient de la communauté arménienne de Dikranagerd (Diyarbekir). En outre, l’un des étudiants d’Amérique a terminé les cours élémentaire et intermédiaire. Enfin, quatre de nos étudiants ont été invités aux cours en tant qu’invités pour célébrer le 5e anniversaire du programme et des cours, et ils ont été exemptés des frais de scolarité.

 

Les cours ont eu lieu tous les jours pendant cinq heures et demie, du lundi au vendredi (quinze minutes supplémentaires ont été ajoutées pour permettre aux classes d’augmenter). Les élèves de l’élémentaire ont appris l’alphabet arménien, l’orthographe arménienne occidentale, les temps de base, la conjugaison des verbes et la déclinaison des noms. La classe intermédiaire couvrait d’autres temps et des caractéristiques plus nuancées de la langue arménienne occidentale. M. Moskofian a eu recours à diverses méthodes interactives pour aider les étudiants à apprendre la langue au moyen de produits culturels. Par exemple, les deux classes ont écouté des chansons folkloriques et populaires arméniennes occidentales et ont visionné un certain nombre de courtes vidéos humoristiques à travers lesquelles elles ont appris des expressions et des mots auxquels elles n’auraient autrement pas été exposées. De plus, la classe intermédiaire a visionné trois films arméniens occidentaux, un chaque mercredi, ainsi que des vidéos de comédie, afin de se faire une idée de l’humour arménien occidental, ainsi qu’une histoire à lire chaque semaine, accompagnée d’une feuille d’expressions utiles: toutes ces ressources ont été compilées dans un dossier qui a été distribué aux étudiants chaque semaine.

 

Les étudiants de niveau intermédiaire ont également eu la possibilité de mettre en pratique et d’améliorer leurs compétences linguistiques acquises à la ‘Society of Western Armenian Speakers’, organisée tous les dimanches, au cours de laquelle ils discutaient de divers sujets de la langue dans un café désigné. D’autres questions et problèmes liés à la langue ont été soulevés, discutés et expliqués sur des groupes WhatsApp pour la classe intermédiaire.

 

Dr. Vahé Tachjian, actuellement directeur du projet Houshamadyan basé à Berlin, était en voyage à Budapest au moment des cours. Profitant de cette opportunité, il a pu donner une conférence sur l’histoire arménienne ottomane. En plus de cette conférence, Lorand Poosz a donné une présentation sur l’histoire et la présence des Arméniens en Hongrie et en Transylvanie. Les deux séminaires ont été organisés pour la classe intermédiaire.

 

Tout au long des cours, plusieurs visites ont été organisées pour profiter le plus possible des environs culturels. Des visites des deux classes ont été organisées pour le premier samedi au mémorial du Génocide, situé sur les rives du Danube, ainsi qu’une visite fluviale du Danube. Le deuxième samedi, les étudiants ont visité l’église arménienne et le musée arménien de Budapest. Le troisième samedi a été consacré à une excursion d’une journée à Vienne où les étudiants ont visité le monastère Mkhitariste et son musée, son église et sa bibliothèque adjacents, où ils se sont familiarisés avec le patrimoine arménien. Un certain nombre d’étudiants de niveau intermédiaire rédigeaient leur thèse de doctorat à l’époque et ont utilisé la bibliothèque en accédant à des sources pour leurs travaux universitaires. Les étudiants ont également visité le parc Schiller, où se trouve le mémorial de l’écrivain autrichien Franz Werfel, auteur du célèbre roman «Quarante jours de Musa Dagh». L’excursion d’une journée s’est terminée dans un café viennois traditionnel où les étudiants ont eu l’occasion de goûter à la confiserie locale et à des mets sucrés.

 

La dernière journée de chaque cours s’est terminée par une présentation en Arménien occidental par chaque étudiant sur des sujets qui les passionnaient. Un dîner d’adieu a été organisé pour chaque classe avant leur départ.

 

Cette année, à nouveau, auront lieu à Budapest. Sa situation géographique était pratique pour les étudiants d’Europe occidentale et orientale, ainsi que de la Turquie, où les cours suscitent de plus en plus d’intérêt. Les horaires des cours changeront un peu, toutefois. L’été à Budapest a été jugé trop chaud pour des cours en milieu d’après-midi. Ainsi, cette année, les cours se dérouleront en deux temps: plus tôt le matin et plus tard dans l’après-midi, afin d’éviter les heures les plus chaudes.

 

Le Programme d’études arméniennes voudrait remercier l’Institut Gomidas, et en particulier Ara Sarafian, pour son soutien moral et pratique.

Nous exprimons également notre gratitude à l’Université catholique Pázmány Péter pour avoir facilité les cours à Budapest. Nous remercions tout particulièrement Dr. Bálint Kovács, Dr. Nora Degi, Kinga Fegyó, Zsuzsanna Angyal et Dr. Sam Mohamad, qui ont tous soutenu le programme.

En outre, le Programme d’Études Arméniennes souhaite remercier le donateur anonyme qui a contribué aux bourses d’études de certains étudiants.

Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude pour le soutien continu que le département des communautés arméniennes Fondation Calouste Gulbenkian a apporté au cours des quatre dernières années pour rendre ce travail possible.

Արեւմտահայերէնի Խտացեալ Ամառնային Դասընթացներ 2018

լլլլլլլլ Հայագիտական Ուսմանց Ծրագիրի արեւմտահայերէնի ամառնային խտացեալ դասընթացքին հանդէպ հետաքրքրութիւնը անոր հնգամեայ գոյութեան ամենաբարձր ցուցանիշը վայելեց 2018-ին։ Պուտափեշտի Փազմանի Փեթեր Կաթողիկէ Համալսարանի հետ համագործակցութեան համաձայնագիր մը ստորագրելէ ետք, առաջին անգամ ըլլալով դասընթացքը տեղի ունեցաւ Հունգարիոյ մայրաքաղաքին մէջ, ուր համալսարանը իր օժանդակութիւնը բերաւ կազմակերպական աշխատանքներուն։ Պուտափեշտի ունեցած դիրքը կեդրոնական Եւրոպայի մէջ եւ անոր մատչելիութիւնը իբրեւ քաղաք արթնցուցին ուսանողներու ամենաբարձր թիւի մը հետաքրքրութիւնը՝ եթէ բաղդատենք անցեալի հետ։ Արդարեւ, 2018-ին ամառնային դասընթացքին դիմած էր 41 հոգի, որոնցմէ 24-ը ի վերջոյ մասնակցեցան։ Ըստ սովորականին, դասընթացքը նախագծեց ու դասաւանդեց Հայկական Ուսմանց Ծրագիրի հիմնադիր ու տնօրէն Տոքթ. Գրիգոր Մոսկոֆեանը։
լլլլլլլլ Ծրագիրը դասարան մը վարձած էր յիսուսեաններու շէնքին մէջ եւ կարգ մը ուսանողներու կեցութիւնը ապահոված՝ մերձակայքը։ Համալսարանը նաեւ օժանդակեց այլ վարչական հարցերու լուծումին՝ ամառուան երկու ամիսներուն ընթացքին։
լլլլլլլլ Դասընթացքը երկու մակարդակներու բաժնուած էր՝ սկսնակ եւ միջնակարգ։ Սկսնակ մակարդակի դասերը Յուլիսին էին, իսկ միջնակարգ մակարդակի դասերը՝ Օգոստոսին։ Սկսնակ դասարանը 15 ուսանող ունէր, վեցը՝ Հունգարիայէն, չորսը՝ Թուրքիայէն, երկուքը՝ Միացեալ Նահանգներէն, իսկ Պուլկարիայէն, Գերմանիայէն եւ Զուիցերիայէն մէկական ուսանող եկած էր։ Միջնակարգ դասարանի պարագային, 9 ուսանող արձանագրուած էր (Թուրքիայէն՝ հինգ, Ֆրանսայէն երկու, Արժանթինէն՝ եւ ԱՄՆ-էն՝ մէկ)։ Ուսանողներու ընդհանուր թիւէն ինը հոգին հայկական ծագում ունէր։ Առաջին անգամն էր նաեւ, որ դասընթացքը պատմական Հայաստանէն ուսանող կ՚ունենար, քանի որ սկսնակ դասարանի երկու ուսանողներ Տիգրանակերտի (Տիարպեքիր) հայկական համայնքէն եկած էին։ Աւելի՛ն, Միացեալ Նահանգներէն եկած ուսանողներէն մէկը թէ՛ սկսնակ եւ թէ՛ միջնակարգ մակարդակները ամբողջացուց։ Վերջապէս, Ծրագիրի հնգամեակին առիթով, մեր ուսանողներէն չորսը դասընթացքին իբրեւ հիւր մասնակցեցան՝ զերծ մնալով կրթաթոշակի վճարումէն։
լլլլլլլլ Դասերը տեղի ունեցան Երկուշաբթիէն մինչեւ Ուրբաթ, օրական հինգ ժամ (յաւելեալ 15 վայրկեան յատկացուեցաւ, դասարաններու աւելի մեծ չափին պատճառով)։ Սկսնակ դասարանի դասաւանդումը կ՚ընդգրկէր այբուբենը, դասական ուղղագրութիւնը, բայական հիմնական ժամանակները, խոնարհում եւ հոլովում։
լլլլլլլլ Միջնակարգ դասարանը զբաղեցաւ ուրիշ բայական ժամանակներով եւ արեւմտահայերէնի տարբեր նրբերանգներով։ Տոքթ. Մոսկոֆեան զանազան փոխգործօն մեթոտներ օգտագործեց՝ ուսանողներուն օգնելով լեզուն սորվիլ մշակութային արտադրութեան միջոցով։ Օրինակ՝ երկու դասարանները արեւմտահայերէն ժողովրդական երգեր մտիկ ըրին եւ շարք մը կարճ կատակերգութիւններ դիտեցին, ու այսպէսով սորվեցան արտայայտութիւններ ու բառեր, որոնց այլապէս ծանօթանալու առիթ պիտի չունենային։ Յաւելուածաբար, միջնակարգ դասարանը Չորեքշաբթի օրերուն դիտեց երեք արեւմտահայերէն շարժանկարներ, որոնց պէտք է աւելցնել կատակերգութիւններու տեսերիզները՝ արեւմտահայերէն զուարթախոհութեան համը առնելու համար, եւ իւրաքանչիւր շաբաթ կարդացուած պատմուածքը՝ օգտակար արտայայտութիւններու էջով մը։ Այս բոլոր նիւթերու թղթապանակները կը բաժնուէին իւրաքանչիւր շաբաթ։
լլլլլլլլ Միջնակարգ մակարդակի ուսանողներուն նաեւ առիթը տրուեցաւ լեզուական իրենց ձիրքերը փորձելու եւ ուժեղացնելու Արեւմտահայախօսներու Ընկերակցութեան հանդիպումներու ընթացքին, որ ամէն Կիրակի տեղի ունեցաւ՝ տարբեր նիւթեր քննարկելով նախապէս ճշդուած սրճարանի մը մէջ։ Այլ նիւթեր արծարծուեցան, քննարկուեցան ու բացատրուեցան՝ միջնակարգ մակարդակի համար հաստատուած յատուկ WhatsApp-ի խումբի միջոցաւ։
Տոքթ. Վահէ Թաշճեան, որ Պերլինի «Յուշամատեան» ծրագիրի տնօրէնն է, Պուտափեշտ ժամանած էր դասընթացքի ժամանակ։ Այս առիթով, ան դասախօսութիւն մը տուաւ Օսմանեան կայսրութեան հայերու մասին։ Ասկէ զատ, Լորանտ Փուժ դասախօսեց Հունգարիոյ եւ Թրանսիլվանիոյ մէջ հայերու ներկայութեան մասին։ Երկու դասախօսութիւնները նախատեսուած էին միջնակարգ մակարդակին համար։
լլլլլլլլ Կարգ մը շրջապտոյտներ կազմակերպուեցան դասընթացքներուն ընթացքին։ Առաջին Շաբաթ օրը, երկու դասարանները այցելեցին Մեծ Եղեռնի յուշարձանը, որ Տանուբի եզերքը կը գտնուի, եւ կատարեցին զբօսապտոյտ մը գետին վրայ։ Երկրորդ Շաբաթ օրը, ուսանողները այցելեցին Պուտափեշտի հայ եկեղեցին եւ հայկական թանգարանը։ Երրորդ Շաբաթ օրը, միօրեայ պտոյտ մը կատարեցին Վիեննա, ուր Մխիթարեան վանքը այցելեցին՝ յարակից թանգարանով, եկեղեցիով եւ գրադարանով։ Միջնակարգ մակարդակի ուսանողներուն մէկ մասը, որոնք իրենց տոքթորական աւարտաճառերը կը գրէին, գրադարանի աղբիւրներէն օգտուելու առիթը ունեցան։ Ուսանողները նաեւ այցելեցին «Շիլէր» հանրային պարտէզը, ուր Ֆրանց Վերֆէլի յուշարձանը կը գտնուի։ Օրը իր աւարտին հասաւ վիեննական աւանդական սրճարանի մը մէջ։
լլլլլլլլ Իւրաքանչիւր դասընթացքի վերջին օրը, ամէն ուսանող իր նախընտրած նիւթով զեկուցում մը ներկայացուց արեւմտահայերէնով։ Հրաժեշտի ընթրիք մըն ալ կազմակերպուած էր իւրաքանչիւր դասարանի համար։
լլլլլլլլ Այս տարի, դասերը կրկին տեղի պիտի ունենան Պուտափեշտի մէջ։ Քաղաքին աշխարհագրական տեղադրութիւնը զայն յարմար կը դարձնէ արեւմտեան եւ արեւելեան Եւրոպայէն եկող ուսանողներու համար։ Նոյնը կարելի է ըսել Թուրքիոյ պարագային, ուր դասընթացներուն հանդէպ հետաքրքրութիւնը տարուէ տարի կ՚աճի։ Դասաժամերը, սակայն, թեթեւ փոփոխութիւն մը պիտի կրեն։ Պուտափեշտի ամառը չափազանց տաք էր՝ յետմիջօրէի կէսերուն դաս ընելու համար։ Հետեւաբար, այս տարի, դասերը երկուքի պիտի բաժնուին եւ տեղի պիտի ունենան վաղ առաւօտեան եւ աւելի ուշ յետմիջօրէին՝ տաքէն խուսափելու նպատակով։

        Հայագիտական Ուսմանց Ծրագիրը կ՚ուզէ շնորհակալութիւն յայտնել «Կոմիտաս» հիմնարկին եւ յատկապէս Արա Սարաֆեանին՝ իր բարոյական ու գործնական աջակցութեան համար։
       Մեր երախտագիտութիւնը կը յայտնենք նաեւ Փազմանի Փեթեր Կաթողիկէ Համալսարանին, որ օգնեց Պուտափեշտի դասընթացներու կայացումին։ Յատուկ շնորհակալութիւններ՝ Տոքթ. Պալինթ Քովաչին, Տոքթ. Նորա Տեկիին, Քինկա Ֆեկիոյին, Ժուժաննա Անկեալին եւ Տոքթ. Սամ Մոհամատին, որոնք զօրավիգ կանգնեցան ծրագիրին։
        Վերջապէս, Հայագիտական Ուսմանց Ծրագիրը կ՚ուզէ շնորհակալութիւն յայտնել անանուն նուիրատուի մը, որ ուսանողներու մէկ քանիի կրթաթոշակին իր նպաստը բերաւ։
        Կ՚ուզենք նաեւ մեր խորին երախտագիտութիւնը յայտնել վերջին չորս տարիներուն Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան հայկական բաժանմունքի անընդհատ աջակցութեան համար, որ այս աշխատանքը կարելի դարձուցած է։  

Summer Intensive Courses in Western Armenian 2018

The Programme of Armenian Studies’ Summer Intensive Course in Western Armenian received its highest show of interest in 2018 since the inception of the course five years ago. The course took place in Budapest for the first time since the Programme of Armenian Studies signed a cooperation agreement with the Pázmány Péter Catholic University, which helped to facilitate the organisation of the courses last year. Budapest’s location in the centre of Europe and its affordability as a city attracted a higher number of students than ever before. 2018 saw 41 applications to the Summer Intensive Courses, out of which 24 individuals eventually participated. As usual, the courses were designed and taught by Dr Krikor Moskofian, Founder and Director of the Programme of Armenian Studies.

The Programme rented a classroom at the Jesuits’ building and secured accommodation for some students next door. The University also assisted with other administrative issues over the two-month summer period.

The course was split into two classes: Elementary and Intermediate. The Elementary class was taught over July and the Intermediate class in August. 15 students attended the Elementary class, of whom six were local to Hungary, four were from Turkey, two from America, and one each from Bulgaria, Germany and Switzerland. Nine students signed up to the Intermediate class: five from Turkey, two from France, and one each from Argentina and America. Nine of the students on both courses were of Armenian origin. This was also the first time that the course received students from Historic Armenia, as two students, who joined the Elementary class, came from the Armenian community in Dikranagerd (Diyarbekir). Moreover, one of the students from America completed both the Elementary and Intermediate classes. Finally, four of our students were invited to the courses as guests to celebrate the 5th anniversary of the Programme and of the courses, and they were exempt from tuition fees.

Classes took place every day for five and a half hours from Monday to Friday (an extra fifteen minutes was added to allow for the larger size of the classes). The Elementary class was taught the Armenian alphabet, Western Armenian orthography, the basic tenses, verb conjugation and noun declension. The Intermediate class covered a number of other tenses and more nuanced characteristics of the Western Armenian language. Dr Moskofian used a variety of interactive methods to help the students learn the language through cultural products. For instance, both classes listened to Western Armenian folk and popular songs, and they watched a number of short comedy videos through which they learnt expressions and words that they otherwise would not have been exposed to. In addition, the Intermediate class watched three Western Armenian films, one each Wednesday, as well as the comedy videos, to get a flavour of Western Armenian humour, as well as a short story to read each week along with a sheet of useful expressions: all these resources were compiled into a folder which was distributed to the students every week.

Intermediate-level students were also given the chance to practise and enhance their acquired language skills at the Society of Western Armenian Speakers, which was organised every Sunday, where they would discuss various topics in the language at a designated café. Further questions and language-related issues were raised, discussed and explained on WhatsApp groups for the Intermediate class.

Dr Vahé Tachjian, who is currently the Project Director of the Berlin-based Houshamadyan Project, was on a trip to Budapest at the time of the courses. Taking advantage of this opportunity, he was able to give a lecture about Ottoman Armenian history. In addition to this lecture, Lorand Poosz gave a presentation on the history and presence of Armenians in Hungary and Transylvania. Both seminars were arranged for the Intermediate class.

Throughout the courses, a number of tours were organised to make the most of the cultural surroundings. Tours for both classes were arranged for the first Saturday to the Genocide memorial, located on the shores of the Danube, as well as a river tour of the Danube. On the second Saturday, the students visited the Armenian Church and Armenian Museum of Budapest. The third Saturday involved an exciting one-day trip to Vienna where students visited the Mkhitarist Monastery and its adjoined museum, church and library, where they became familiar with the Armenian heritage. A number of the Intermediate-level students were writing their PhD theses at the time and made use of the library by gaining access to sources for their academic work. Students also visited Schiller Park, which holds the memorial to Franz Werfel, the Austrian writer who authored the famous novel “Forty Days of Musa Dagh”. The day trip ended in a traditional Viennese café where students had a taste of the local confectionary and sweet delicacies.

The final day of each course ended with presentations in Western Armenian by each student on topics that they felt passionate about. A farewell dinner was organised for each class before they parted ways.

The courses this year will again take place in Budapest. Its geographic location made it convenient for students to come from both Western and Eastern Europe, as well as from Turkey, where interest in the courses is growing year by year. The times of the lessons, however, will change slightly. The summer in Budapest was felt to be too hot for lessons in the middle of the afternoon. Thus, this year, lessons will take place in two parts: earlier in the morning and later in the afternoon, in order to avoid the hottest hours.

The Programme of Armenian Studies would like to thank the Gomidas Institute, and Ara Sarafian in particular, for his moral and practical support.

We also extends our gratitude to Pázmány Péter Catholic University for helping to facilitate the courses in Budapest. Special thanks go to Dr Bálint Kovács, Dr Nora Degi, Kinga Fegyó, Zsuzsanna Angyal and Dr Sam Mohamad who all supported the programme.

In addition, we wish to thank the anonymous donor who contributed towards the scholarships of some of the students.

We would also like to express our utmost appreciation for the uninterrupted support that the Armenian Communities Department of the Calouste Gulbenkian Foundation has given over the past four years to make this work possible.

Ermenistan Cumhuriyetinde Partiler ve Köylüler, 1918-1920

(more…)

Partis and Paysans dans la République d’Arménie, 1918-1920

(more…)

Parties and Peasants in the Republic of Armenia, 1918-1920

(more…)