Programme of Armenian Studies

Home » Fundraising » Fundraising

Fundraising

Ինչո՞ւ նեցուկ կանգնիլ

 

Ասիկա արդարացի հարցում մըն է: Անցնող հինգ տարիները Հայագիտական Ուսմանց Ծրագիրի համար իրագործումներու շրջան մը եղաւ: Ահաւասիկ մեզի նեցուկ կանգնելու վեց լուրջ պատճառներ:

 

  1. Նեցուկ կանգնիլ՝ որովհետեւ մշակուած եւ լուրջ ծրագիր ունինք: Գիտենք ի՞նչ ընել, ինչո՞ւ ընել եւ ինչպէ՞ս ընել: Մեր ուղղորդիչը տեսլականն է՝ այն խոր հաւատքը, թէ արեւմտահայերէնը եւ հայագիտութիւնը հայ ինքնութեան դարփնումի կարեւորագոյն գործիքը կը կազմեն:

 

  1. Նեցուկ կանգնիլ՝ որովհետեւ աշխատանքի նկատմամբ արհեստավարժ մօտեցում ունինք:

 

  1. Նեցուկ կանգնիլ՝ որովհետեւ աշխարհին բացուելու՝ կարելի չափով հայ համայնքներ ներգրաւելու մեր ճիգերը արդէն իրենց արդիւնքը կու տան: Համաշխարհայնացումի մեր ժամանակներու աշխարհագրազերծումի արգասիքն ենք: Մեր առցանց ներկայութեամբ ամենուրէք ենք: Փարիզէն, Պէյրութէն, Մոնթրէալէն իւրաքանչիւր նուիրատուութիւն ներդրում մըն է Աթէնքի, Հալէպի, Երեւանի, Լոնտոնի համայնքներուն մէջ:

 

  1. Նեցուկ կանգնիլ՝ որովհետեւ այսօրուան ձեր նուիրատուութիւնը ներդրում մը պիտի ըլլայ ձեր զաւակներուն, թոռներուն, հարազատներուն եւ սիրելիներուն հայ ինքնութեան կերտումին:

 

  1. Նեցուկ կանգնիլ՝ որովհետեւ համահայկական առումով ենթակառոյցներ կը ստեղծենք: Հայերու մօտ ենթակառոյցը միշտ քարեղէն եղած է: Մեր առաջնահերթութիւնը իմացական ենթակառոյցներ ստեղծել է՝ ուսումնական ծրագիր, մարդուժ, ուսումնառական գրականութիւն, եւայլն: Ասիկա անտեսուած մօտեցում մը եղած է:

 

  1. Նեցուկ կանգնիլ՝ որովհետեւ մեզի տրուած իւրաքանչիւր լումային դիմաց մենք հաշուետու ենք: Այս գետնի վրայ բարոյական յստակ եւ անբեկանելի սկզբունքներ ունինք:

 

 

Ի՞նչ է մեր խնդրածը

 

ա. Ամառնային Խտացեալ Դասընթացքներու համար կրթաթոշակներու հաստատում

բ. Դասախօսական շարքերու կազմակերպումի հովանաւորութիւն

գ. Դասագիրքերու պատրաստութեան եւ հրատարակութեան հովանաւորութիւն

դ. Կայքէջի բարեկարգում

ե. Տարբեր համայնքներու մէջ դասախօսութեան կազմակերպումի հովանաւորութիւն

 

Ինչպէ՞ս կարելի է օգնել

 

ա. Կրթաթոշակներ հաստատելով: Ասիկա կրնայ ձեր սիրեցեալներու, առեւտրական հաստատութեան կամ այլ յիշատակութեան արժանի անունով մը ըլլալ: Կրթաթոշակի գինը տարեկան  £1100 է:

 

բ. Լոնտոնի կամ այլ եւրոպական ոստանի մը մէջ դասախօսական ձեռնարկի մը հովանաւորը կրնաք ըլլալ: Իւրաքանչիւր ձեռնարկի ծախսը մօտաւորապէս £1000-£1500  է:

 

գ. Արեւմտահայերէնի դասագիրքերու եւ այլ ուսուցողական գրականութեան պատրաստութիւն եւ հրատարակութիւն:

 

դ. Կայքէջի հովանաւորում: Տարեկան ծախս՝ £1500-£2000:

 

Click here to donate!

 

 

To find out more

Please click the following links to find out more about our fundraising activities in various languages:

 

%d bloggers like this: