Programme of Armenian Studies

Home » Fundraising » Beşinci Yıldan Onuncu Yıla

Beşinci Yıldan Onuncu Yıla

Ermeni Araştırmaları Programı, Batı Ermeniceyi ve Ermeni Araştırmalarını desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla Londra’da kurulmuş bir eğitim ve öğretim kurumudur. Kurum, Eylül 2012’deki kuruluşundan itibaren günbegün gelişmektedir. Bu başarı, daimi ve gayretkeş bir çalışmanın neticesidir.

Faaliyetlerin Kapsamı

Coğrafi olarak geniş bir kapsama sahip faaliyetlerimizi, internet üzerindeki etkin çevrimiçi varlığımız sayesinde herkese açık ve ulaşılabilir hale getirdik.

Konferanslarımızı 2016 yılından bu yana web sitemizde yazılı ve görsel olarak yayınlıyoruz; bu sayede dünyanın neresinde olursa olsun Ermeni çalışmalarıyla ilgilenen herkes bunları ücretsiz olarak izleme imkânına sahip oluyor.

İlk kez bu yıl, konferanslarımızdan birini canlı olarak yayınladık. Gelecekte mümkün olduğunca çok sayıda kişinin izleyebilmesi için bunun bir ayrıcalık olarak kalmasını değil, olağan olmasını istiyoruz. Konferansları, dünyanın neresinde olursa olsun Ermeni sorunlarına ilgi duyan herkesin özgürce, eşzamanlı tartışabildiği çok sesli bir platform haline getirmek arzusundayız.

2016 yılından bu yana Programımız, Ermeni Araştırmaları konularında, nitelikli konferanslar düzenleyerek çeşitli Avrupa başkentlerinde Ermeni toplulukları içindeki çalışmalarını yaygınlaştırmıştır.

Batı Ermenicesi

Batı Ermenicesinin net ve güçlü bir vizyonla ele alınan çözümler sayesinde ayakta kalacağına inanıyoruz.

Az sayıda çalışanımız ve sınırlı mali imkânlarımızla, dili yaygınlaştırmak ve güçlendirmek için üzerimize düşen mütevazı rolümüzü gerçekleştiriyoruz.

Bu bağlamda iki temel girişim başlattık:

1) Kuruluşumuzdan bu yana, Batı Ermenicesi akşam kurslarını düzenledik. Bir sonraki yıl ise, her yaz Londra’da gerçekleşen Batı Ermenicesi Yoğunlaştırılmış Yaz Kurslarını (şimdiki faaliyetlerimizin ana alanı) düzenlemeye başladık. Bu açıdan programımız, kendi türünde benzersiz bir öncü konumundadır. Bu kurslara İngiltere, Fransa, İtalya, ABD, İsviçre ve Türkiye gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden öğrenciler katılmaktadır (Ayrıntıları aşağıdaki “İlk Beş Yıl” bölümünde görebilirsiniz).

2) Ermeni Araştırmaları Programı, öğretmen yetiştirmede yeni bir eğitim programı tasarlamak ve uygulamak için Batı’da kurulan ilk eğitim kurumudur. Bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmalar Batı Ermenicesini konuşan ve öğretmen sıkıntısı yaşayan Ermeni cemaatlerine Batı’dan öğretmen yetiştirmeyi amaçlıyor. Eylül 2017’de, mezunlarımızdan Adham Smart, ilk aday olarak Batı Ermenicesi özel kursuna katılmak üzere bir yıllığına Beyrut’a gitti. Kendisi, kurumumuzda gelecek yıl öğretmen olarak görev alacaktır.

Bizi Farklı Kılan Nedir?

Çabalarımız, Ermeni Araştırmaları Programı’nı “kaliteyle” eş anlamlı hale getirmeye yöneliktir. Bu açıdan hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor ve bu yüzden benzeri görülmemiş sonuçlar elde ediyoruz.

Ücretli çalışmanın önemine yani gönüllü çalışma yerine meslek temelli çalışmaya inanıyoruz; çünkü amatörlüğün Ermeni girişimlerinin ana düşmanı olduğuna inanıyoruz. Yalnızca profesyonel bir yaklaşım, istenen kalitenin sağlanmasını mümkün kılar. Bu nedenle, çalışma arkadaşlarımıza her zaman hak ettikleri kadar çok olmasa da ödeme yapılmaktadır. Bunu ise düzeltilebilir bir eksiklik olarak görüyoruz.

İlk Uluslararası Başarımız

Beşinci yıldönümünü tamamlamadan önce, Ermeni Araştırmaları Programı, Budapeşte’deki Pázmány Péter Katolik Üniversitesi ile ilk uluslararası eğitim ve öğretim işbirliği sözleşmesini imzaladı. Bunu da, Programımızın güvenilirliğinin arttığının bir göstergesi olarak kabul ediyoruz.

Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık

Hesap verebilirlik ve şeffaflığı, dokunulmaz ahlaki bir ilke olarak düşünüyoruz. Ermeni Araştırmaları Programı, yıllık hesap kayıtlarını yayınlamayı ilke edinmiş nadir Ermeni kurumlarından biridir. Kuruluşumuzun güvenilirliğini sağlamak bizim için kaçınılmaz öneme sahiptir (görmek için burayı tıklayın).

Gurur Duyuyoruz

Herhangi bir Ermeni kurumunda çalışanların yarısından fazlasının Ermenice bilmesi gerektiğine dair derin inancımız var. Tüm çalışanlarımızın Batı veya Doğu Ermenice bilgisine sahip olduklarını veya dil becerilerini geliştirme sürecinde olduklarını ifade etmekten gurur duyuyoruz. Savunduğumuz düşünceleri pratiğe dökme isteğimiz temel ilkelerimizdendir.

Uzun Vadeli Amaçlar

Ermeni Araştırmaları Programı’nın amaçları sadece kısa vadeli değildir. Ufka doğrulttuğumuz bakışımızla, her geçen gün daha berrak bir geleceğe doğru yürüdüğümüze inanıyoruz. Geleceğin Ermeni kültürü uzmanlarını, öğretmenlerini, yöneticilerini; yaşayıp çalıştıkları diğer ülkelerde Ermenice konuşan yeni nesilleri yetiştirmek amacıyla yeni bir “yüksek eğitim programı” kurmak niyetindeyiz.

Tarafsızlık her zaman bize önderlik eden bir ilkedir. Bilginin herhangi bir ideolojinin esiri olmadığına inanıyoruz; bilgi, hayatımızın farklı yönlerini zenginleştiren ve aydınlatan bir araçtır. Oluşturmayı düşündüğümüz entelektüel alan, etkileşim ve fikirlerin birleşimi olan bir platform olacaktır. Öğrenciler ise yalnızca ihtiyaç duydukları entelektüel silah olan eleştirel düşünceyle donanacaktır.

Belirlediğimiz hedefin iddialı olduğunu biliyoruz ve bu nedenle bu doğrultuda düzenli olarak ilerlemekteyiz. Her büyük projenin uygulanmasının birçok küçük kazanımın toplamı olduğuna inanıyoruz.

İlk Beş Yıl

İlk beş yıl boyunca, entelektüel bir altyapı oluşturmakla meşguldük. Batı Ermenicesi bu eğitim programının temelini oluşturuyor, ve çabalarımızı kaliteli dil kursları oluşturma üzerine yoğunlaştırıyorduk. Başlangıç ​​ve orta düzey kurslardaki başarımız inkar edilemez. Bugün, kendi hazırladığımız ders kitaplarımızı kullandığımız iki kursumuz var. Başlangıç ​​seviyesindeki ders kitabı neredeyse yayın için hazır, ara seviye ders kitabının sınırlı bir çalışmaya ihtiyacı var, ileri seviye Ermenice ders kitabı ise hazırlanmaktadır. Yazlık yoğunlaştırılmış kurslar, çalışmalarımızın önemli bir parçasıdır. Başlangıç, orta ve ileri düzeyde düzenlenen bu kursların her biri bir ay sürer ve 100 ders saatinden oluşur (Daha fazla bilgi için burayı tıklayın).

Dil kurslarıyla ilgili çalışmalarımızı tam anlamıyla oturttuktan sonra eğitim programımıza Ermeni Edebiyatı, tarihi ve kültürü gibi diğer konuları da dahil edeceğiz. Bu serinin bu son kursu geliştirilmiş Ermenice düzeyi olacak. Bu kurslardan sonra ise halka açık bir yaz üniversitesi kursu düzenlenecek. Son aşama, Ermeni Araştırmaları alanında yüksek öğretime eşdeğer sertifikalı bir kursun oluşturulması olacaktır.

2016, çalışmalarımız açısından bir genişleme yılı oldu. Londra sınırlarımızdan çıkarak diğer Avrupa şehirlerine açıldık. İlk uluslararası etkinlik aynı yılın Mayıs ayında Brüksel’de gerçekleşti. Geçen yıl aynı serinin ikinci etkinliği tekrar Brüksel’de, üçüncüsü ise Münih’te yapıldı.

Bu programın ise birkaç amacı bulunmaktadır:

1) Bu tür Ermeni araştırmaları etkinliklerinden mahrum olan Avrupa Ermeni topluluklarının bulunduğu şehirlerde nitelikli paneller, konferanslar düzenlemek.

2) Özellikle Batı Ermenicesiyle gerçekleştirilen Ermeni araştırmalarının yaygınlaştırılması.

3) Çalışmalara yeni başlayan Ermeni araştırmaları uzmanlarının izleyici kitlesine tanıştırılmasıdır.

Ermeni Araştırmaları Programı, Nisan ayında Budapeşte’deki Pázmány Péter Katolik Üniversitesi ile yüksek lisans düzeyinde açılacak olan Ermeni çalışmaları programı bağlamında ilk uluslararası sözleşmesini imzaladı. Buna göre, Batı Ermenicesi ve Ermeni Edebiyatı kurslarının geliştirilmesi ve hazırlanmasından sorumlu olacağız. İki taraf, birlikte konferanslar, bilimsel toplantılar ve sergiler düzenleyerek Macaristan’da Ermeni çalışmalarının yaygınlaştırılması için yakın işbirliği içinde çalışacaklar.

Geçmiş beş yıl aynı zamanda bir işgücünün hazırlanması, idari düzenleme ve bunun geliştirilmesi yılları olmuştur. Öncelikle, gelecekteki faaliyetlerimizin yapılandırılabilmesi için bir altyapı inşa ettik. Bu bağlamda, ikinci başarımız bir grup genç ve özverili çalışanın toplanması ve eğitilmesiydi. Kurumun çekirdeği, farklı sorumluluklara sahip beş kişiden oluşmaktadır.

Geçmiş yıllar, yarı zamanlı olarak iş tecrübesi kazanma zamanı oldu. Bireysel çabaları uyumlu ve kollektif bir hale getirmek için her zaman gayret gösterdiğimizi burada hatırlamak önemlidir. Yine de iyileştirilmeye ihtiyacı olan akıcı bir çalışma tarzına sahibiz.

Sınırlı maddi imkanlara rağmen, işleyen bir web sitesi oluşturabildik, ancak bunun ciddi bir şekilde iyileştirilmesi gerekmektedir. Halen kuruluşumuzda yarı zamanlı çalışan on bir arkadaşımız vardır.

Vizyonumuzun Uygulanması

Vizyonumuzu gerçekleştirmek için on yıllık bir hedef çizelgesine sahibiz:

2018

 • İleri Batı Ermenicesi kursunun hazırlanmasına devam etmek
 • Ermeni Edebiyatı kursunun hazırlanması

2019

 • İleri Batı Ermenicesi kursunun kuruluşunun tamamlanması
 • Ermeni Edebiyatı kursunu başlatmak (modern dönem)
 • Ermeni Tarihine Giriş kursunu başlatmak

2020

 • İleri Batı Ermenicesi kursunun kurulması
 • Ermeni Kültür Tarihine Giriş dersi (modern dönem)
 • Yaz üniversitesi oluşturmak

2021

 • Batı Ermenicesi yeterlilik kursuna hazırlanma
 • Ermeni Edebiyatı dersi (antik ve modern dönem)
 • Ermeni Tarihi (antik ve modern dönem)
 • Ermeni Kültür Tarihi (antik ve modern dönem)

2022

 • Batı Ermenicesi yeterlilik kursunun kuruluşu
 • Yüksek sertifika kursunun kurulması için hazırlıklar

Bağışçılarımız

Son beş yılda Calouste Gulbenkian Vakfı’nın desteği çok değerliydi ve bu destek olmadan, bugün sizlerin takdirine sunduğumuz çalışmalarımızın gerçekleşmesi olanaksızdı. Bununla birlikte, bu organizasyonun finansmanı sadece Gulbenkian Vakfı’nın sorumluluğunda olmamalıdır. Bazıları, Vakfın desteğinin yeterli olduğuna ve Programın daha fazla yardıma ihtiyacı olmadığını düşünebilir; ancak bu böyle değil!

Vakıfların yapacakları bağışların belli bir sınırı vardır ve bu durum Gulbenkian Vakfı için de geçerlidir. Vakıf, çok sayıda sorumluluğa sahiptir ve Ermeni Araştırmaları Programı onların tek ve öncelikli sorumluluğu değildir.

Bu durumu çok iyi anlıyoruz ve bu nedenle bize sunulan sınırlı maddi yardımlar doğrultusunda çalışıyoruz. Aldığımız destek, harcamalarımızın dörtte veya beşte biri oranındadır. Bununla birlikte, daha fazlasını yapabilir ve verebiliriz! Ermeni Araştırmaları Programı, Gulbenkian Vakfı’nın değil, tüm Ermeni topluluklarının ve Ermeni dünyasının hizmetindedir. Bu nedenle, ona destek olmak sizin de sorumluluğunuzdadır.

Büyümek ve uluslararası olabilmek arzumuzu saklamıyoruz, ancak mali yardımınız olmadan bunu gerçekleştirmemiz imkansız olacaktır.

Boyunlarınızı süsleyecek madalyalarımız yok. Sahip olduğumuz bir vizyonumuz var: Ermeni kimliğinin daha sağlam temeller üzerine oturabilmesine katkı sunmak. İşte bütün çabamızı bu yönde harcıyoruz.

Neden Desteklenmeliyiz?

Bu geçerli bir soru. Son beş yıl, Ermeni Araştırmaları Programı için başarılı bir dönem oldu. İşte bize destek olmanız için geçerli altı ciddi neden:

1) Bizi destekleyin çünkü gelişmiş ve ciddi bir programa sahibiz. Yapacaklarımızın nedenini ve nasıl yapılacağını biliyoruz. Vizyonumuz doğrultusunda hareket ediyoruz ve Batı Ermenice ve Ermeni çalışmalarının, Ermeni kimliğini şekillendiren en önemli örs olduğunu vurguluyoruz.

2) Bizi destekleyin, çünkü işimizde profesyonel bir tutum sergiliyoruz.

3) Bizi destekleyin, çünkü dünyaya açılma çabalarımız mümkün olduğunca çok sayıda Ermeni toplumlarını dahil ederek zaten netice vermiştir. Bizler küreselleşmenin bugünkü döneminde herhengi bir coğrafyadan bağımsız olabilmenin ürünüyüz. Çevrimiçi varlığımızla her yere ulaştık. Paris, Beyrut ve Montreal’den gelen tüm maddi destek Atina, Halep, Erivan ve Londra’daki topluluklara yapılan yatırımdır.

4) Bizi destekleyin çünkü bugünkü desteğiniz; çocuklarınız, torunlarınız, aileleriniz ve sevdiklerinizde Ermeni kimliğinin inşasına bir yatırım olacaktır.

5) Bizi destekleyin, çünkü Pan-Ermenilik yaklaşımıyla oluşturduğumuz altyapı anlayışımız geleneksel Ermenilik yaklaşımının odaklandığı üzere binalara veyahut inşaatlara değil, eğitim programlarına, öğretim materyallerine ve bu alandaki entelektüel işgücünün yaratılmasına odaklanmakta.

6) Bizi destekleyin, çünkü bize verdiğiniz her kuruşun hesabını verecek sorumluluğa sahibiz. Bu noktada çok net ve değişmeyen ahlak ilkelerine sahibiz.

Sizden Ricamız Nedir?

 1. Yoğunlaştırılmış yaz kursları için fon kurulması
 2. Konferans serisinin düzenlenmesi için sponsorluk
 3. Ders kitaplarının hazırlanması ve yayınlanması için sponsorluk
 4. Web sitesinin geliştirilmesi için maddi destek
 5. Farklı topluluklarda konferans düzenlenmesi için sponsorluk

Nasıl Yardımcı Olabilirsiniz?

 1. Burslar oluşturarak. Bu, aile üyeleriniz, sevdikleriniz, ticari kuruluşlar ve adları anılmaya layık kişiler adına olabilir. Tek bir bursun yıllık tutarı 1100 Sterlindir.
 2. Londra’da veya bir başka Avrupa başkentinde bir konferans etkinliğine sponsor olarak. Her bir etkinliğin gideri 1000-1500 Sterlin arasında değişmektedir.
 3. Batı Ermenice ders kitaplarının ve diğer eğitim literatürünün hazırlanması ve yayınlanmasına sponsorluk yaparak.
 4. Web sitemiz için sponsorluk yaparak. Sitemizin yıllık bakım giderleri 1500-2000 Sterlin arasındadır.
%d bloggers like this: