Programme of Armenian Studies

Home » Courses » Western Armenian » Summer Intensive Courses » 2016-ի Արեւմտահայերէնի Ամառնային Խտացեալ Դասընթացքները

2016-ի Արեւմտահայերէնի Ամառնային Խտացեալ Դասընթացքները

Intermediate Class

Intermediate Class

2014-ին Հայագիտական Ուսմանց Ծրագիրը յաջողութեամբ բոլորած էր արեւմտահայերէնի ամառնային խտացեալ դասընթացքի իր առաջին տարին։ Անցեալ տարի, Ծրագիրը դասընթացքին երրորդ տարին կազմակերպեց՝ հիմնուելով այս փորձառութեան վրայ։ Ամառնային դասընթացքին շարունակութիւնը մաս կը կազմէ Ծրագիրի նպատակներուն՝ արեւմտահայերէնով ուսում ջամբելու եւ հայագիտութեան նկատմամբ հետաքրքրութիւն ստեղծելու։

Դասընթացքը առաջարկուած էր երեք մակարդակներով՝ տարրական, միջին եւ յառաջացած։ Տարրական դասընթացքին Նիւ Եորքէն եւ Լոնտոնէն երկու հայեր մասնակցեցան, իսկ ութը ուսանողներ՝ Լոս Անճելըսէն, Նիւ Եորքէն, Պոստոնէն, Փարիզէն (երկու), Լոնտոնէն (երկու) եւ Փրակայէն միջին մակարդակի դասընթացքին հետեւեցան։ Բացի մէկէն, որ ոչ-հայ բրիտանացի մըն էր, միւսները սփիւռքահայեր էին։ Դժբախտաբար, յառաջացած մակարդակի դասընթացքը մասնակիցներ չունեցաւ։

Beginners Class

Elementary Class

Տարրական դասընթացքը տեղի ունեցաւ յուլիսին՝ օրական հինգ ժամ քառորդ դասաւանդութեամբ, ներառեալ՝ երկու դադարներ։ Ուսանողներուն դասաւանդուեցան արեւմտահայերէնի հիմքերը։ Անոնք սկսան հայերէն այբուբենը սորվելով ու այնուհետեւ անցան քերականութեան հարցերու՝ խոնարհում եւ հոլովում։ Երկրորդ շաբաթէն սկսեալ, ուսանողները օրագիր պահեցին իրենց առօրեայ յառաջընթացին մասին։

Society of Western Armenian Speakers

Society of Western Armenian Speakers

Միջին մակարդակի դասերը, որոնք նախատեսուած են իբրեւ տարրական դասընթացքին բնական շարունակութիւնը, տեղի ունեցան օգոստոսին՝ ժամական միեւնոյն սկզբունքով։ Ուսանողները արեւմտահայերէնի զանազան բայական ժամանակներու եւ մանրամասնութիւններու ծանօթացան։ Անոնք օրագիր պահեցին առաջին իսկ օրէն եւ տնային դասեր կատարեցին, որոնք ուսուցիչին կողմէ յաջորդ օր կը ստուգուէին։ Ուսանողները ուղղակի շփուեցան արեւմտահայերէնի հետ՝ մշակութային արտադրանքներու միջոցով (երգեր ու շարժապատկերներ)։ Դասընթացքի վերջաւորութեան, բոլոր ուսանողները արեւմտահայերէնով բաւական բարձր մակարդակի զեկուցումներ ներկայացուցին՝ հետեւեալ նիւթերով. «Փարիզ», «Մոգական իրապաշտութիւն», «Դէպի Անի», «Գրիգորի app-ը», «Մեծ հօրս օրօրները», «Այցելութիւն Էտինպորօ», «Ռուսաստան» եւ «Փարիզի հայ համայնքը»։

Break time

Break time

Դադարներու ընթացքին, ուսանողները խօսեցան անձնական, մշակութային ու քաղաքական այլազան նիւթերու մասին, որոնք կապուած էին իրենց փորձառութիւններուն եւ ակադեմական աշխատանքին։ Այս զրոյցները շարունակուեցան երկու ընթրիքներու ժամանակ՝ դասընթացքի սկիզբին եւ վերջաւորութեան։

Dinner with the Students

Dinner with the Students

Միջին մակարդակի ուսանողները առիթներ ունեցան իրենց լեզուական ու մշակութային ընտելացումը բարելաւելու։ Օգոստոսի առաջին կիրակի օրը, Արեւմտահայախօսներու Ընկերակցութիւնը հանդիպում մը ունեցաւ՝ տարրական եւ միջին մակարդակներու ուսանողներու աշխոյժ մասնակցութեամբ, ուր անոնք առիթը ունեցան իրենց արեւմտահայերէնի գիտելիքները արդիւնաւէտ կերպով փորձարկելու բնիկ խօսողներու հետ։ Երեք յատուկ դասախօսութիւններ ալ կազմակերպուեցան միջին մակարդակի ուսանողներուն համար։ Անուանի պատմաբան Արա Սարաֆեան, որուն աշխատանքը կեդրոնացած է ուշ Օսմանեան կայսրութեան հայոց իրավիճակին եւ Մեծ Եղեռնին վրայ, երկու դասախօսութիւններ տուաւ՝ «Համայնքներ կառուցել, ազգ մը կառուցել. 1863-ի Ազգային Սահմանադրութիւնը» եւ «Բրիտանական Խորհրդարանի Կապոյտ Գիրքը Հայոց Ցեղասպանութեան մասին ու անոր ժամանակակից իմաստը իբրեւ ժխտումի առարկայ»։ Երրորդ դասախօսութիւնը՝ «Օսմանեան-հայկական նկարչութիւն. քննարկում մը» վերնագրով, ներկայացուեցաւ Վազգէն Դաւիթեանի կողմէ, որ արուեստի պատմութեան տոքթորայի ուսանող է։

Ara Sarafian's Lecture

Ara Sarafian’s Lecture

Այս տարուան ամառնային դասընթացքներուն բոլոր մասնակիցները մեծ գոհունակութիւն ստացան ծրագրէն, շնորհիւ իրենց հետեւողական շփումին՝ հայ լեզուի ու մշակոյթի հետ։ Դասերու ընկերական մթնոլորտը եւ ուսուցումին արհեստավարժ մակարդակը ներդաշնակ միջավայր մը մատուցեց՝ արեւմտահայերէն սորվելու համար։ Հայագիտական Ուսմանց Ծրագիրը կը յուսայ նոյնքան յաջողութեամբ շարունակել աշխատանքը յառաջիկայ ուսումնական տարեշրջանին։

Թարգմանութիւն՝ Վարդան Մաթէոսեանի

%d bloggers like this: