Programme of Armenian Studies

Home » Արեւմտահայերէնի Արագացուած Ամառնային Դասընթացներ 2019

Արեւմտահայերէնի Արագացուած Ամառնային Դասընթացներ 2019

Elementary class in front of Genocide Memorial in Budapest

llllllllՎեցերորդ տարին ըլլալով, 3 Յունիս 2019-էն 23 Օգոստոս 2019-ի միջեւ, Հայագիտական Ուսմանց Ծրագիրը կազմակերպեց Արեւմտահայերէնի Արագացուած Ամառնային Դասընթացները, որոնք կ’ընդգրկէին սկսնակ եւ միջնակարգ մակարդակները, ինչպէս նաեւ՝ յառաջացած մակարդակի դասընթացներ, երկրորդը՝ 2017-էն ետք:  Յունիսին տեղի ունեցան բարձրագոյն մակարդակի դասընթացները, այնուհետեւ՝ սկսնակներունը` Յուլիսին, իսկ միջնակարգը՝ Օգոստոսին: Քսաներկու ուսանողներուն (հետագային քսանմէկ՝ ուսանողներէն մէկուն հրաժարելուն պատճառով) տասնչորսը հայկական ծագում ունէին:
llllllllԴասընթացները տեղի ունեցան ամէն օր, հինգ ու կէս ժամ տեւողութեամբ, երկուշաբթիէն ուրբաթ օրերը: Սկսնակները հետեւեցան հայերէն այբուբենին, արեւմտահայերէն ուղղագրութեան, հիմնական ժամանակներուն, բայի խոնարհումներուն եւ գոյականի հոլովներուն վերաբերող նիւթերու: 13 ուսանողներ եկած էին Գանատայէն, Մեքսիքայէն, Յունաստանէն, Հոլանտայէն, Հունգարիայէն, Մ. Նահանգներէն, Ռուսիայէն (առաջին մասնակցութիւնը սկսնակներու դասաւանդութեան), երկու ուսանող Լեհաստանէն եւ երեք՝ Թուրքիայէն: Դժբախտաբար, անցեալ տարուան նման, Պուտափեշտ բնակող ուսանող մը (ոչ նոյն մասնակիցը) կիսատ ձգեց դասընթացքը:

Elementary class in cafe in Vienna

llllllllՄիջնակարգի նիւթերը կ’ընդգրկէին անցեալ ժամանակը եւ արեւմտահայերէնի աւելի նրբերանգ յատկանիշները: Տոքթ. Մոսկոֆեան լեզուական գիտելիքներ փոխանցեց ուսանողներուն՝ լծակից տարբեր միջոցներու եւ մշակութային արտայայտութիւններու օգտագործումով: Օրինակ, բոլոր դասարանները ունկնդրեցին արեւմտահայերէն ժողովրդային եւ ազգագրական երգեր, իսկ միջանակարգ եւ յառաջացած դասարաններու պարագային, անոնք նաեւ դիտեցին շարք մը կարճատեւ ծիծաղաշարշ տեսագրութիւններ, որոնց միջոցով անոնք սորվեցան արտայայտութիւններ եւ բառեր: Տակաւին, անոնք շաբաթը անգամ մը դիտեցին արեւմտահայերէն շարժանկար մը եւ պարտականութիւն ստացան ամէն շաբաթ կարդալու կարճ պատմութիւն մը՝ օգտակար արտայայտութիւններու ծրարի մը ընկերակցութեամբ: Այս բոլոր աղբիւրները կը մէկտեղուէին թղթակալի մը մէջ եւ ամէն շաբաթ կը բաժանուէին ուսանողներուն: Միջնակարգ մակարդակի դասերուն մասնակցեցան եօթը ուսանողներ՝ Մեքսիքայէն, Մ. Նահանգներէն, Թուրքիայէն եւ Լեհաստանէն: Միջնակարգի ուսանողներէն երեքը նաեւ հետեւեցան սկսնակ մակարդակի դասերուն (մէկ ուսանող հետեւեցաւ սկսնակի դասընթացի միայն երկրորդ կէսին, որովհետեւ արդէն արեւմտահայերէնի որոշ գիտելիքներ ունէր):
llllllllՅառաջացած մակարդակի դասընթացներուն, որ երկրորդ անգամ տեղի կ’ունենար, մասնակցեցան երեք ուսանողներ, որոնցմէ երկուքը արդէն հետեւած էին նախորդ տարիներու Ամառնային Արագացուած Դասընթացին: Նկատի առնելով ուսանողներուն մակարդակն ու նախկին փորձառութիւնը, որոշուեցաւ, դասագիրք գործածելու փոխարէն, ստեղծել բծախնդրութեամբ պատրաստուած նոր ծրագիր մը, ուր ընդգրկուեցան նոր թեմաներ, ինչպէս՝ անցեալ ժամանակի տարբեր տեսակները, հայ մամուլէն զանազան թեմաներով յօդուածներու ընթերցում  (մշակութային, քաղաքական, հասարակական եւ այլն), ընթերցում նաեւ հայ հեղինակներու գործերէն, ինչպէս Դանիէլ Վարուժան եւ Միսաք Մեծարենց: Մեծապէս օգտագործուեցան նաեւ արեւմտահայերէն առցանց լսատեսողական նիւթեր: Ուսանողները նաեւ դիտեցին արեւմտահայերէն երեք շարժանկար եւ դասընթացի վերջին շաբաթուան ընթացքին, անոնք նաեւ բնագիրէն կարդացին արեւմտահայ գրականութիւն: Երեք ուսանողները եկած էին Մեծն Բրիտանիայէն, Ֆրանսայէն եւ Զուիցերիայէն:
llllllll2019 տարուան դասաւանդութեան կառուցուածքը ենթարկուած էր որոշ փոփոխութեան: Դասընթացին վերջին շաբաթը, դասաւանդութեան միացաւ Տիկ. Սօսի Սուսանեանը  որպէս լրացուցիչ ուսուցիչ: Օրական կէս ժամէն քառասունհինգ վայրկեան տեւողութեամբ, ուսանողները Տիկ.Սուսանեանի հետ զարգացուցին իրենց արեւմտահայերէնի խօսակցական կարողութիւնները եւ լեզուն լսեցին դասաւանդող ուսուցիչէն տարբեր ձայնով մը: Տակաւին, իւրաքանչիւր օրուան պահերուն վրայ աւելցած էր տասնհինգ վայրկեան տեւողութեամբ դասաւանդութեան ժամ, եւ մինչ նախորդ տարիներուն, դասաւանդութեան վերջին շաբաթը ընդամէնը չորս օր էր, այս տարի այն տարածուեցաւ հինգ օրերու վրայ եւ հետեւաբար աւարտեցաւ Ուրբաթ օրը:

Elementary class giving presentation

llllllllՈւսանողները առիթ ունեցան նաեւ այցելելու հայկական մշակութային նշանակութիւն ունեցող վայրեր, մասնաւորապէս Ցեղասպանութեան յուշաարձանը եւ Պուտափեշտի հայկական թանգարանն ու եկեղեցին: Նաեւ միօրեայ պտոյտով ուղղուեցան Վիեննա` Մխիթարեան վանքը, գրադարանը, թանգարանը եւ եկեղեցին այցելելու եւ Կեդրոնական Եւրոպայի հայկական մշակոյթին ծանօթանալու նպատակով: Ուսանողներուն առիթ տրուեցաւ նաեւ կիրակի կէսօրէ ետքերը հանդիպելու ուսուցիչին հետ՝ լրացուցիչ գիտելիքներ ստանալու եւ խօսակցական իրենց վարժութիւնը բարելաւելու համար:
llllllllԵրկրորդ անգամ ըլլալով, դասընթացներուն մասնակցելու համար ուսանողներ հրաւիրուած էին Տիգրանակերտէն (Տիարպեքիր): Այս մասնակցութիւնը կարելի եղաւ իրագործել Հայագիտական Ուսմանց Ծրագիրին, Կոմիտաս Հիմնարկին եւ Տիգրանակերտի հայ համայնքին համագործակցութեամբ: Իսկապէս ուրախալի էր այս երեք ուսանողները տեսնել Հայագիտական Ուսմանց աշխարհին մէջ: Լիայոյս ենք հետագային եւս նման արգասաբեր համագործակցութիւններ իրագործել:

Advanced class in Mekhitarian Museum in Vienna

llllllllԴասընթացները յաջորդաբար երկու տարի Պուտափեշտի մէջ իրագործելէ ետք, դժբախտաբար ցաւով կը յայտնենք, որ իր առջեւ ծառացած ոչ-գոհացուցիչ պայմաններուն եւ հիւրընկալ կողմին միջինէն վար ձեռնհասութեան պատճառած դիւանակալային անհարկի խոչընդոտներուն հետեւանքով, մենք այլընտրանք չունէինք, բացի մեր դասընթացները Աթէնք փոխադրելէ, ուր լիայոյս ենք որ կը զարգանան աշխատանքային աւելի կառուցողական յարաբերութիւններ:

%d bloggers like this: